η ΦΩΝΗ της ΣΥΜΗΣ

ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Καινούργιες αφίξεις με γερανό και μπλόκα για το έργο του λιμανιού στην περιοχή της Ξυνίδας Γιάλι κατέφθασαν στη Σύμη, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες, παρ’ όλες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
Πιστεύουμε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η δραστηριότητα του εργοταξίου εκεί, ώστε να ολοκληρωθεί, έπειτα από τις καθυστερήσεις και τη στασιμότητα που υπήρχε.

09.02.2016. 06:15

Symi Photos Patitiria Books about Symi Symi Map