η ΦΩΝΗ της ΣΥΜΗΣ

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

- Μωρή Αστραενί, α σου πω ένα μπράμα, αλλά έθθέλω α το πάρεις στραβά.
- Τι μωρή;
- Να θέλω α σε ρωτήξω κάτι;
- Ε ρώτα.
- Να μωρή, ε σε θωρώ τελευταία α πααίννεις στα ξωκλήσα, εσύ πούσου σημαιοφόρος και στο νάμι σέουτα.
- Α σου πω. Εν η φτιώ εγώ. Εκάαμε κι έκοψά τα.
- Ποιος μωρή;
- Να, επάαιννα α φιλήσω τις εικόνες ετραβούσαμμε φωτογραφία. Επάαιννα α πάρω αντίδερο, πάλε φωτογραφία.
Τη τελευταία βολά μπιο, επήα σ’ ένα ξωκλήσι, αλλά ενέχαν μπιο το συχασμό (ησυχία).
Εσηκώθην α φιλήσω την εικόνα, ετραβούσαμμε φωτογραφία. Επλοϋρούσαμεν το πλατύ, πάλε άλλος φωτογραφία.
Ετρατάρα μας καφέ και κάτι κουλούρια, και μόλις ετοιμάτζουμουν α βάλω το κουλούρι που βούττησα στο στόμα μου, εκάητο μια απίκου α με τραβήξει. Γυρνώ ανάποδα, κι ήρτεν απου την άλλη μεριάν α με καννέψει.
Είπα μέσα μου, «το κρυφτό πιο θα παίτζουμε για να πιω τον αναθεματισμένο έουτο τον καφέ; Ε θθα πάει μέσα μου».
Σηκώνομαι κι εγώ και πάω πίσω από το ιερό α τον πιω με την ησυχία μου, αλλά ήρτεν ένας άλλος και στάφνιτζέ με με τη φωτογραφική.
Άρμα βάρκα πάλε, εσηκώθη κι εδιαλοούμουν πού α πάω α τον πιω.
Εσκέφτην α βγω όξω απου το ξωκλήσι α πάω μέσα στα κυπαρίσσα, αλλά μόλις επολέμουν νά βγω από το πλατύ, εκάητον μια άλλη στην εξώπορτα απίκου κι όποιος έβγαινε εν την εκατσίρδα.
Εσιχτίρησα πιο κι εγώ, και λεω, άλλη βολάν ενέχει. Θα πααίννω μόνο εκεί που ενέχει φωτογράφους. Αλλά στο τέλος μωρή Μαριώ, ε φήνουν ξωκλήσι για ξωκλήσι α καούνται θαρρείς κι είναι ο Φιλήρατος για ο Πάχος, α βιτσιτέρου ποιά θα περάσει α την καννέψου.
Φήκε δηλαδής που τώρα ερκινήξαν και πααίννουν και στις ενορίες, κι α με κάμουν α κόψω και την νεκλισά. Ήμαρτον Θεέ μου τε μπου λέω, αλλά μπακκαλούμ.
Φτιώ δηλαδή τώρα εγώ που εμπααίννω; Γόχι πέ μου. Φτιώ;
Σαράντης

04.05.2016. 15:23

Symi Photos Patitiria Books about Symi Symi Map