η ΦΩΝΗ της ΣΥΜΗΣ

Καταναλίστρα

- Επήες μωρή Μαριώ στον Πανορμίτη;
- Γόχι, στο Μιχαήλην επήα.
- Επήραμε δα με τ΄αυτοκίνητο, κι ήτο «πατείς με πατώ σε». Κόσμος, άστα ένα σωρό.
- Α σου πώ, εν ήτο κι άσκημα που πήαμε στον Μιχαήλη. Παράμορφά το.
- Εν έμαθές μωρή Αστραενί και τε μπούγινε;
- Γόχι. Τέ μπούγινε;
- Εκαούμεττα μέσα στην νεκκλησά, και πιάαν να καθαρίσου την εικόνα του Μεαλόχαρου, κι εβγάλα το τζάμι α το σκουπίσου και να το ξαναβάλου πριν να ρκινήξει η Λουτουργιά.
- Όταν εβγάλα το τζάμι, εκαθαρίσαν το, και πάνω που πολεμούσαν α το ξαναβάλου, μπαίνει ένα τζευγάρι, και λέει η γυναίκα:
- Περιμένητε α βάλω το δαχτυλίδι μου μέσα στην εικόνα πριν τη κλείσητε γιατί έχω το τάξιμο.
Έπιαε που λέεις, και τράβηξε το δαχτυλίδι α που τη χέραν της, αλλά το δαχτυλίδιν ένέβγαινε. Δός του επολέμα και τίποτε.
Εκοκκίνησε το δάχτυλό της, αλλά το δαχτυλίδι ενέλεε νάβγει.
- Μαυτό καλέ, λέει του άντρα της, εμπαινόβγαινε, τε μπούπαθε σήμερα κι ελέει νάβγει;
Είδε κι απόδε ότι ενεγίνετο τίποτα κι επεριμέναν τη α βάλου το τζάμι, και λεει του άντρα της: Πάνε στο δωμάτιο και φέρε το βραχιόλι, γιατί το δαχτυλίδι, ενη ξέω τε πούπαθε, κι ελέει νάβγει.
Έτρεξε που λέεις ο άντρας της, έφερε το βραχιόλι και βάλαν το μέσα κι εκλείσαν το τζάμι.
Αφού το βάλαν, τε μπου γυρνά και λέει στον άντρα της μωρή Αστραενί;
- Τι μωρή;
- Το βραχιόλιν είχα τάξιμο να δώκω, και γόχι το δαχτυλίδι…
- Με που επάαινε πιο. Α κλέψει τον Κλέφτη;
ΣΑΡΑΝΤΗΣ

12.02.2015. 03:15

Symi Photos Patitiria Books about Symi Symi Map