η ΦΩΝΗ της ΣΥΜΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΤΡΑ No1


- Μωρή Αστραενί, άσκημα τα μαντάτα.
- Τε μπούγινε πάλε; Καένα σκουλουκωτό μας εκάμαν οι Τούρκοι;
- Εσύ μωρή επαράκαμές το πιο. Είπαμε δα, αλλά γόχι κι έτσι.
- Και τε μπου θέλεις α σκεφτώ όταν λέεις με το ευλογητός τέτοια πράματα;
- Μωρή άλλο πράμα θα σου πώ που μου τώπαν και μένα.
- Πέ το, γιατί μέχρι να το ξιφουρνίσεις, έβγαλές μας τον αδόξαστο.
- Κάργες λέει ήρτα.
- Τε μπούναι πάλε έουτες;
- Μωρή εκείνα τα μαύρα πουλιά σαν τις κουρούνες πούναι γεμάτη η Ρόδος.
- Εδώ μωρή ερκούντε τον αξήφριστον απου τη Τουρκία ένα σωρόν άθρωποι κρυφά, κι ε μπαραπονιούμεττε, γιατί κιαυτοί οι κακόμοιροι, πολεμούν ναύρουν ένα μέρος για να τζήσουν αθρωπινά, για τα πουλάκια τα κακόμοιρα λέεις τέτοια πράματα;
- Ενη ξέεις όμως τε μπου κάμνου.
- Τε μπου κάμνου δηλαδή;
- Ότι κάμνουν οι δεκαοχτούρες. Φήννουν τις καρκαδιές τους στα δώματα, κι άντε μετά α πιείς νερό της γιστέρνας.
- Σιγά το πράμα.
- Τι σιγά δηλαδής, α πίννουμε τα κατουρήματά τω;
- Μωρή, πόσοι πίννουν ακόμα νερό απου τη γιστέρνα; Μετρημένοι στα δάκτυλά ναι.
- Και τε μπα κάουμε μαθές, α δηλητηριαστούμε;
- Κι εσύ γιατί χολοσκάς; Αφού κι εσύ μπουκκαλάτο νερό πίννεις.
- Που λέει ο λόος δα.
- Αφού έτσιά που χαλάσαν την ατμόσφαιρα, τε μπου λιμένεις α γίνει από δώ και πέρα;
- Λέεις μωρή α το κάμνουν εξεπίτηδες για να γοράτζουμε γούλοι μπουκκαλάτο νερό;
- Απ αυτούς πιο, γούλα α τα περιμένεις…

Σαράντης

21.09.2014. 00:44

Symi Photos Patitiria Books about Symi Symi Map